İletişim :
0216 348 64 55 -

Atölye Süresi:

Başlangıcı: 4 Nisan 2017

Saat: 19.00-22.00 (Salı)

Atölye İçeriği:

Toplumsal Cinsiyet kültürel ve sosyal olarak belirlenen cinsiyet rollerine karşılık gelir. Bu roller davranış kalıplarını, sorumlulukları, paylaşım düzenlerini, kaynaklara ve ayrıcalıklara erişimimizi de belirler.  Bu bağlamda yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda “erkekliğin” başat bir unsur olduğunu görmekteyiz.  Erkeklik kendini güç, iktidar, erk gibi kavramlarla tanımlamakta ve “zayıf”, “güçsüz” gördüğünü ezerek kendini inşa etmektedir. Ancak bu inşa sürecinde farkında olmadan kendisi de yara almaktadır. Çünkü ona dayatılanı sorunsallaştırmadan kabul etmektedir: Sünnet, askerlik, para kazanma, başarı, güçlü olma, ağlamama vb.-

Erkekliği önceleyen bu bakış açısı kadınların rolünü de erkeğin görme biçimi üzerinden belirlemektedir. Buna bağlı olarak kadınlar fiziksel, psikolojik, sözel ve duygusal şiddete maruz kalmaktadır.   Dayatılan cinsiyet rolünü sorunsallaştırmama durumu kadında da aynı biçimde tezahür etmektedir.  Kadın güçsüz olduğuna, sessiz kalması gerektiğine, erkeğe biat etmesi gerekliliğine içine doğduğu aileden başlayarak inandırılmaktadır. (Bu da “kaderimse çekerim” cümlesiyle kendini açığa çıkarır.)

Freire’nin “ancak ezilenler kendilerini ve ezenlerini özgürleştirebilirler” cümlesinden hareketle kadının edilgen konumdan çıkarak toplumsal cinsiyet bilincini geliştirmesinin, hem onu hem de ataerkinin öznesi olan erkeğin özgürleşmesinin önünü açabileceğini söyleyebiliriz. Toplumsal cinsiyet anlayışının incelenmesi ve hayata geçirilmesi için, bu anlayışı, katılımcıların grup bilinci içinde anlaması, yaşantılardan yola çıkılması, her bir katılımcının kendini ifade edebilmesi gerekmektedir. Bu süreçte grup üyelerinden yaratıcı davranış geliştirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, yaratıcı drama yönteminin en uygun yöntem olduğu düşünülerek hareket edilmiştir. Çünkü en genel anlamıyla “yaratıcı drama; herhangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, oyunsu süreçlerde canlandırmalar yapmaktır.” (Adıgüzel, 2006)

Kamusal alanda ortaya çıkan eşitsizlik, yaratıcı drama çalışmalarının oluşturduğu atmosferde, ortadan kalkmakta, bu durumda demokratik, eşit bir zemin oluşturmaktadır. Katılımcılar özelinde oluşacak tartışma ortamının yaşama taşınmasıyla, görmezden gelinmek istenen, hemen herkes tarafından kabul gören toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği eşitsizliğin tartışmaya açılması konusunda bir kapı aralanmış olacaktır.

 

 

HAFTALIK PROGRAM BAŞLIKLARI

 • Tanışma
 • İletişim
 • Uyum
 • Güven
 • Cinsiyet nedir?
 • Toplumsal cinsiyet rolleri
 • Erkeklik nedir?
 • Güç
 • Ezen – ezilen
 • Ailede toplumsal cinsiyet
 • İş yaşamında toplumsal cinsiyet
 • Kamusal alanda toplumsal cinsiyet
 • Siyasette toplumsal cinsiyet
 • Masallarda toplumsal cinsiyet
 • Hikaye ve şiirde toplumsal cinsiyet
 • Genel değerlendirme

Ders Konuları

No curriculum found !
Bilgi ve Başvuru
 • ÖZEL
 • 10 Gün
Follow by Email
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Adres: Caferağa Mah. Neşe Sok. No:31 Kadıköy / İstanbul

İletişim: 0216 348 64 55
Mail: bilgi@ithakiakademi.com

Setup Menus in Admin Panel