İletişim :
0216 348 64 55 -

İçerik:Eşimizle, çocuğumuzla, anne-babamızla ve kendimizle ilişkilerimizde zorlandığımızda bazen birileri bizi yargılamadan dinlesin, tavsiye vermek yerine halimize eşlik ve rehberlik etsin istiyoruz. İşte bu niyetle, aile içinde şefkatli iletişimi desteklemek, anlaşmazlıkları bağları güçlendirecek birer fırsata dönüştürmek, ilişkilerde kendine şefkati geliştirmek isteyenleri ebeveyn empati çemberlerine davet ediyorum. Buluşmaya güncel bir meselenizle gelebilir veya bir çember katılımcısının empati sürecine tanıklık edebilirsiniz. Kimsenin bir “meselesi” olmadığında da birlikte oynayacak iletişim oyunlarımız var.

Çalışmalarımızın temelini, insanlığa barış dilini hatırlatan Şiddetsiz İletişim oluşturuyor. Katılmadan önce Şiddetsiz İletişim’le ilgili bilgi edinmek isterseniz Marshall Rosenberg’in “Şiddetsiz İletişim: Bir Yaşam Dili” kitabını okuyabilirsiniz.

Kolaylaştırıcı:

Gizem Alav Şapcı: Viyana Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 11 yıllık iletişim danışmanlığı sonrasında sunarak besledi. Oğlu Güneşin doğumu ve kişiler arası iletişime duyduğu tutku ve toplumsal barış özlemi sayesinde Şiddetsiz İletişim’le® tanıştı. 2015 başından bu yana Şiddetsiz İletişim yolculuğunu heyecanla sürdürüyor. Aynı zamanda Avusturya kökenli ebeveynlik derneği Elternwerkstatt’ın ABC Ebeveyn Ehliyeti® programının lisanslı eğitmenidir.

 

Gün: 9 Mayıs 2017-Salı

Saat: 19:30 – 22:00

Şiddetsiz iletişim

Kişisel profesyonel ve toplumsal ilişkilerinizin niteliğini
Şiddetsiz İletişim’le yükseltebilirsiniz

Şiddetsiz İletişim™ barışçıl yollardan şiddetin, acının ve çatışmaların köklerini kavramamızı kolaylaştıran etkin bir yöntemdir. Yaptıklarımızın veya söylediklerimizin arkasında yatan güdüleri açığa çıkararak düşmanlıkları azaltır, yaraları iyileştirir, kişisel ve profesyonel ilişkilerimizi güçlendirmemize yardım eder. Şiddetsiz İletişim™ dünyanın pek çok yerinde okullarda, kurumlarda, hapishanelerde, koçluk, arabuluculuk merkezlerinde öğretiliyor. Şiddetsiz İletişim bilincini, örgütsel yapılarına ve liderlik anlayışlarına entegre eden kurumlar, kuruluşlar ve hükümetler kültürel dönüşümler gerçekleştirmeyi başarabiliyor. Günümüzde 500’ün üzerinde sertifikalı eğitmen aracılığı ile 65 ülkede yılda yaklaşık 250 bin kişiyle Şiddetsiz İletişim paylaşılıyor. Uluslararası barış elçisi, arabulucu, yazar ve Şiddetsiz İletişim Merkezi’nin kurucusu Dr. Marshall B. Rosenberg (1936-2015), yaşadığı sürece hayatını savaştan yara almış bölgeler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında Şiddetsiz İletişim öğreterek geçirdi.

İnsanlar neden Şiddetsiz İletişimi öğrenmeye değer buluyorlar?

İlişkilerimizin niteliğini geliştirecek, kişisel yetkinliğimizi derinleştirecek, daha sade bir ifade ile iletişimimizi uygulamada etkin kılacak becerilere çoğumuzun ihtiyacı var. Ne yazık ki gene pek çoğumuz şikâyet etmeye, talep ve yargılamada bulunmaya eğitildik. Neyin doğru neyin yanlış olduğu gibi kavramlarla düşünmeyi, kimin haklı/haksız, kimin normal/anormal olduğuna kafa yormayı, insanlarla bu çerçevede iletişim kurmayı öğrendik. Bu alışkanlıklarla düşünüp konuşmak en iyi ihtimalle iletişime engel oluyor, yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıkları yaratıyor. Daha da kötüsü kızgınlık ve acı kaynağı olup şiddete dönüşüyor. En iyi niyetli insanlar bile istemedikleri halde gerginlik ve çatışma üretebiliyorlar.

Şiddetsiz İletişim yüzeyin altında, içimizde canlı olan ihtiyaçlara ulaşmayı, kendimizi keşfetmeyi sağlar. Bütün eylemlerimizin temelinde yatan bu insani ihtiyaçları karşılama çabamızı görmeye yardımcı olur. Duygu ve ihtiyaç sözlüğümüzü geliştirerek içimizde olan biteni daha net ifade edebilme yetkinliğini kazanmamızı, aynı zamanda o anda diğerlerine de ne olduğunu anlayabilecek duruma gelmemizi sağlar. İhtiyaçlarımızı fark edebildiğimizde ve anlayabildiğimizde gerçekleşen bağlantı, daha doyurucu ilişkiler için paylaştığımız bir temel yaratır.

Şiddetsiz İletişim bir model olmaktan çok daha derin içerdiği ile kalpten alıp verme sürecini oluşturacak dokunun taslağını oluşturur.

Şiddetsiz İletişimin Bileşenleri/Unsurları

Nasıl olduğumuzu ve ne istediğimizi sitem, eleştiri, suçlama kullanmadan samimiyetle ifade etmek.
Diğerinin nasıl olduğunu ne istediğini sitem, eleştiri, suçlama duymadan empatiyle dinlemektir. Dikkatimizi kendimizi ifade ederken veya başkasını dinlerken dört bilgi kaynağına odaklarız:
Gözlem-  yargı, yorum, teşhis kullanmadan, olan bitenin nesnel tanımını yapmak.           

Ne görüyorum, duyuyorum?

Duygular- gözlemimizden dolayı tetiklenen duyguları suçlama getirmeden söylemek.

Ne hissediyorum?

İhtiyaçlar- duyguların altında karşılanan veya karşılanamayan ihtiyaçlarımızı dile getirmek.

Neye ihtiyacım var?

Rica/İstek- ihtiyacımızı karşılamak için eyleme çağıran açık bir istek dile getirmek.

Hayatımızdan tekrar memnun olabilmek için ne olmasını ne yapılmasını istiyorum?

Ders Konuları

No curriculum found !
Bilgi ve Başvuru
  • ÖZEL
  • 1 Gün
Follow by Email
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Adres: Caferağa Mah. Neşe Sok. No:31 Kadıköy / İstanbul

İletişim: 0216 348 64 55
Mail: bilgi@ithakiakademi.com

Setup Menus in Admin Panel